Egzamin teoretyczny: testy na prawo jazdy wystarczy zdać raz

Raz zdane testy na prawo jazdy, czyli egzamin teoretyczny w WORD, ważne są bezterminowo. Podstawą jest artykuł 52. ustawy o kierujących zmieniony jeszcze w 2014 roku. Na czym polegała zmiana? Na wykreśleniu jednego-kluczowego dla terminu ważności egzaminu teoretycznego-zdania. 

Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania. 

Oznacza to, że testy na prawo jazdy zdajesz tylko raz, a do egzaminu praktyczego możesz podejść nawet po kilku latach po zdaniu egzaminu teoretycznego.


Testy na prawo jazdy: Pełna baza pytań z wyjaśnieniem odpowiedzi na zdamyto.com

Cała baza pytań jest oficjalna

Baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy publikuje na swojej stronie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Pamiętaj jednak, że:

  • ministerstwo pubikuje pytania bez podziału na poszczególne kategorie,
  • nie są publikowane poprawne odpowiedzi.

Pełna oficjalna baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy dostępna jest na zdamyto.com. Co najistotniejsze, serwis udostępnia nie tylko identyczną treść pytania, ale i dostosowany do niego film lub grafika -takie same jak w WORD. W zdamyto.com dostępna jest pełna oficjalna baza pytań, łącznie z najnowszymi, które mają pojawić się w 2016 roku.

Każda z odpowiedzi do pytania ma swoje uzasadnienie i wytłumaczenie, dzięki temu nauka testów na prawo jazdy jest szybsza i wydajniejsza.

Image: