Jak długo trwa egzamin na prawo jazdy

Ile jest czasu na rozwiązanie testu na prawo jazdy? Jak długo trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy? 

Egzamin teoretyczny

Na rozwiązanie testu egzaminacyjnego masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy. To wbrew pozorom bardzo dużo czasu, bowiem osoba dobrze znająca testy na prawo jazdy jest w stanie zakończyć egzamin teoretyczny po 5 minutach. Powodów do pośpiechu więc nie ma.

Egzamin praktyczny

Tutaj maksimum czasowego nie ma. Jest jedynie czas minimalny - a to bardziej zmartwienie egzaminatora niż Twoje. Egzamin w ruchu miejskim trwa minimum 40 minut, jeśli jednak wszystkie zadania egzaminacyjne zostaną wykonane, a wynik egzaminu jest pozytywny - egzaminator może skrócić czas egzaminu do 25 minut.

Jedyną częścią egzaminu praktycznego, gdzie określono maksimum czasowe jest "sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego", czyli światła i element pod maską. Wówczas na wykonanie tego zadania masz nie więcej niż 5 min, a to wbrew pozorom bardzo dużo czasu.

Image: