Jazdy po placu WORD Łomża

WORD w Łomży udostępnia kursantom swój plac manewrowy. W wyznaczone soboty możesz go wynająć i poćwiczyć przed egzaminem praktycznym.

Jazdy na placu WORD

Udostępniona przez WORD Łomża sługa obejmuje 25–minutową jazdę próbną po placu manewrowym, przy użyciu pojazdu będącego własnością najemcy lub będącego w jego dyspozycji (czyli pojazdu nauki jazdy), wyposażonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ), w obecności i pod nadzorem Instruktora .

Jazda próbna może się odbywać wyłącznie w określone przez WORD soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30. Czas jazdy próbnej wynosi 25 minut i jest wyznaczony w blokach czasowych co 30 minut. 

Ile to kosztuje?

Wynajęcie placu manewrowego WORD w Łomży kosztuje 26,00 zł brutto za 25 minut jazdy próbnej. Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie w siedzibie WORD (lub w innej placówce świadczącej takie usługi), albo przelewem na rachunek bankowy WORD w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie o numerze 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

Testy na prawo jazdy: sprawdź za darmo czy zdasz egzamin teoretyczny.

Regulamin wynajęcia placu manewrowego dostępny jest na stronie word.4lomza.pl

 

Image: