Polecane materiały dydaktyczne

Jak zdać egzamin egzamin teoretyczny na prawo jazdy za pierwszym razem? 

Podstawa sykcesu to wybór wysokiej jakości nowoczesnych materiałów dydaktycznych takich jaki program elearningowy oraz testy na prawo jazdy zawierajace wszystkie oficjalne pytania wykorzystywane na egzaminach państwowych. 

Na podstawie ustawy o kierujących piojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Znaczy do dokładnie tyle, że cała baza pytań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy jest jawna. Wszystkie pytania publikuje dziś ministerstwo właściwe dla spraw transportu na swojej stronie internetowej. 

Na stronie ministerstwa pytania są publikowane bez podziału na kategorie prawa jazdy, kolejność jest losowa i nie można sprawdzić prawidłowych odpowiedzi. Dlatego, aby uczyć się do egzaminu należy zaopatrzyć się w aktualne program komputerowy zawierajacy pełną opracowaną bazę pytań. 

W testach na prawo jazdy Zdamyto wszystkie pytania z egzaminów państwowych są poukładane według działów tematycznych. Każde pytanie posiada uzasadnienie odpowiedzi napisane przystępnym językiem. 

Kompletny zestaw materiałów dydaktycznym będzie składał się z następujących aplikacji: 
1) Elearning zawierający wysokiej jakości animacje sytuacji w ruchu drogowym. 
2) Testy na prawo jazdy online zawierające pełną bazę aktualnych pytań wykorzystywanych na egzaminach państwowych. 
3) Podręcznik do nauki jazdy oraz kodeks drogowy.