Ograniczone zaufanie: co właściwe oznacza

Zgodnie z art. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Zacytowany przepis wyraża zasadę ograniczonego zaufania - podstawową zasadę ruchu drogowego. Oczywiście nie należy tej zasady mylić z bezwzględnym zaufaniem, zakłądającym, że wszyscy będą przestrzegać przepisów prawa drogowego, ani z bezwzględnym brakiem zaufania, zakłądającym, że nikt przepisów nie przestrzega. od zasady bezwzględnego braku zaufania, która zakłada, iż nikt nie przestrzega przepisów ruchu drogowego.

testy na prawo jazdy 2017
Testy na prawo jazdy. Oficjalna baza pytań

Co oznacza zasada ograniczonego zaufania?

Wmyśl tej zasady należy założyć, że inni uczestnicy ruchu będą przestrzegać przepisów prawa drogowego, chyba że okoliczności wskazują na inny sposób ich zachowania.

Orzeczenie Sądu Najwyższego dnia z 6 czerwca 1962 r. o sygn. Rw 589/62:

Kierowca może zakładać przestrzeganie przepisów przez innego współuczestnika ruchu, chyba że jego zachowanie wskazuje na coś innego

Sąd Najwyższy, sygn. III K 1143/57:

Sygnałem do utraty zaufania i zwiększenia ostrożności mogą być wszelakie okoliczności (także te atmosferyczne jak mokra droga). Okolicznością, która każe uczestnikowi ruchu wzmóc poziom ostrożności, a więc ograniczyć zaufanie jest m.in. obecność dzieci na drodze lub poboczu bez opieki dorosłych.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2005 r. sygn. III KK 323/04

Sama w sobie obecność dzieci wcale nie musi prowadzić do obowiązku utraty zachowania. Liczy się przede wszystkim ocena całokształtu zachowania dzieci, która może wskazywać na możliwość naruszenia zasad ruchu drogowego.

Innymi słowy powinniśmy innym uczestnikom ruchu drogowego do czasu, kiedy okoliczności danej sytuacji będą nakazywały zaufania.

 

Testy na prawo jazdy 2017. Ćwić naukę działami

 

Image: