Testy na prawo jazdy: gdzie szukać nowych pytań?

Zapowiadane dodanie nowych pytań do testów na prawo jazdy nie wyszło w starym roku. Wszystko więc wskazuje na to, że nowe pytania pojawią się w 2017 roku.

Testy na prawo jazdy jak dotąd nie doczekały się aktualizacji bazy pytań, chociaż założenie było takie, że baza pytań będzie sukcesywnie powiększana o nowe pytania. 

Ministerstwo infrastruktury już dawno zapowiadało, że zamierza dodać 441 nowych pytań. Do takiej informacji dotarło już w sierpniu ub. r. zdamyto.com. Baza pytań do dziś nie została zmieniona, więc nowych pytań powinniśmy się spodziewać w 2017 roku. Gdzie ich szukać?

testy na prawo jazdy

Obecnie cała baza pytań egzaminacyjnych jest obecnie jawna.Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nowe pytania, jeśli zostaną dodane w 2017 roku trafią w pierwszej kolejności na stronę ministerstwa infrastruktury. To właśnie tam opublikowane są wszystkie pytania stosowane w testach. Niestety resort nie podzielił opublikowanej bazy na pytania dla poszczególnych kategorii uprawnień. Trudno nawet o taki podział, gdyż wyraźnej granicy pomiędzy pytaniami stosowanymi dla poszczególnych kategorii... nie ma. Wiele pytań bowiem wykorzystywanych jest dla różnych kategorii testów na prawo jazdy. Opublikowny zbór pytań zawiera zagadnienia dla wszystkich kategorii uprawnień - od motocyklowych po tramwajowe.


Testy na prawo jazdy. Pytanie z oficjalnej puli egzaminacyjnej

Testy na prawo jazdy 2017

Całą bazę pytań przygotowaną do nauki udostępnia zdamyto.com. Testy na prawo jazdy zdamyto umożliwiają zapoznanie się z wszystkimi pytaniami stosowanymi w testach na prawo jazdy trybem nauki działami i egzaminu. Zdamyto daje też możliwość zdawania egzaminów wewnętrznych. 

Dodanie nowych pytań w 2017 roku nie będzie wymagało żadnej aktualizacji po stronie użytkownika. Aktualizacja bazy zdamyto.com przeprowadzona zostanie centralnie na poziomie serwera.

Testy na prawo jazdy 2017 zdamyto dostępne są na wsyskie urządzenia i platformy.

Image: