Wynajęcie placu WORD Łomża

WORD w Łomży daje Wam możliwość wyjanęcia placu manewrowego. Jazdy próbne można odbyć w wyznaczone przez WORD soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30.

Jazdy próbne na placu WORD mogą odbywać się w zakresie kategorii B, C, D, B+E, C+E oraz T.

Wynajęcie placu WORD Łomża

Jazda próbna po placu manewrowym WORD Łomża trwa 25 minut i jest wyznaczana w blokach czasowych co 30 minut. Wynajęcie placu kosztuje 25 zł brutto za 25 minut.

Jazda próbna może odbywać się jedynie pod nadzorem i w obecności instruktora.

Opłaty za usługę wynajęcia placu WORD może być dokonywana w punkcie kasowym Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie w siedzibie WORD Łomża, lub w innej placówce świadczącej takie usługi, albo przelewem na rachunek bankowy WORD Łomża w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie. Numer konta do dokonywania wpłat: 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010.

Pobierz formularz zgłoszenia ze strony WORD Łomża.

Przygotowanie do egzaminu teoretycznego możesz sprawdzić za darmo na tej stronie.

Image: